Як оспорити нормативну грошову оцінку землі в Харкові

Харківська міська рада з 2014 року направляє орендарям додаткові угоди про підвищення орендної плати за землю через зміну нормативної грошової оцінки, а в разі їх непідписання — спрямовує позови до Господарського суду Харківської області.

У господарських та загальних судах Харківська міська рада переважно виграє справи, але орендарі не поїнформовані про одну суттєву ваду позиції органу місцевого самоврядування.

Порядок нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів затверджено наказом Держкомзему України, Мінагрополітики України, Мінбудархітектури України, Української академії аграрних наук від 27.01.2006 року N 18/15/21/11.

Відповідно до п.3.1 цього порядку, нормативна грошова оцінка одного квадратного метра земельної ділянки населених пунктів визначається за формулою

В х Нп
Цн = ——————   х Кф х Км,
Нк

де Цн — нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);
В – витрати на освоєння та облаштування території в розрахунку на квадратний метр (у гривнях);
Нп — норма прибутку (6%);
Нк — норма капіталізації (3%);
Кф — коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (під житлову та громадську забудову, для промисловості, транспорту тощо);
Км — коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки.

Згаданий коефіцієнт Км, в свою чергу, обраховується за формулою відповідно до п.3.6 Порядку:

Км = Км1 х Км2 х Км3,

де Км1 — регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місцеположення населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і розселення;
Км2 — зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони);
Км3 — локальний коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони.

Застосування коефіцієнту Км3 обумовлюється Картами-схемами зон впливу функціонально-планувальних, інженерно-інфраструктурних, інженерно-геологічних, історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних локальних факторів, на які посилається п.1.3.1 рішення Харківської міської ради від 03.07.2013 року №1209/13, (Книга 2 (стор. 102-159) Технічної документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013 року), і які в якості додатку до рішення не оформлені та офіційно не оприлюднені.

Відповідно до статті 57 Конституції України, кожному гарантується право знати свої права і обов’язки. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, мають бути доведені до відома населення у порядку, встановленому законом. Закони та інші нормативно-правові акти, що визначають права і обов’язки громадян, не доведені до відома населення у порядку, встановленому законом, є нечинними.

Відповідно до ч.5 ст.59 закону України «Про місцеве самоврядування», акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

Відповідно до п.6 ст.3 Регламенту Харківської міської ради 6 скликання, затвердженого рішенням Харківської міської ради Харківської області від 22.12.2010 року №17/10, у редакції станом на 2013 рік, гласність засідань міської ради забезпечується шляхом її трансляції по телебаченню і радіо, обов’язкової публікації рішень міської ради, в тому числі прийнятих на закритих засіданнях (при закритому розгляді окремих питань порядку денного) в офіційному друкованому виданні Харківської міської ради газеті «Харьковские известия» або в іншому друкованому засобі масової інформації, визначеному відповідним рішенням міської ради, та розміщення на офіційному сайті Харківської міської ради в мережі Інтернет.

Карти-схеми зон впливу функціонально-планувальних, інженерно-інфраструктурних, інженерно-геологічних, історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних локальних факторів (Технічна документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013, Книга 2, стор. 102-159) є невід’ємною частиною рішення Харківської міської ради від 03.07.2013 року №1209/13, а отже підлягали обов’язковому офіційному оприлюдненню.

Окрім того, зміст зазначених карт-схем безпосередньо впливає на визначення необхідності застосування та конкретних значень локальних коефіцієнтів за місцезнаходженням земельної ділянки у межах економіко-планувальної зони, на визначення нормативної грошової оцінки для конкретної земельної ділянки, а отже безпосередньо стосується прав та обов’язків орендарів із сплати оренди.

На зазначених підставах я вважаю, що Карти-схеми зон впливу функціонально-планувальних, інженерно-інфраструктурних, інженерно-геологічних, історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних локальних факторів (Технічна документації з нормативної грошової оцінки земель міста Харкова станом на 01.01.2013, Книга 2, стор. 102-159) на даний час не оприлюднені, а отже в силу статті 57 Конституції України є нечинним.

На зазначених підставах, визначити нормативно-грошову оцінку земельної ділянки без необхідного для формули показника є неможливим.